รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563(ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนม 11/06/20 - 09:29
2ท่าตูม 11/06/20 - 09:30
3สังขะ 11/06/20 - 09:32
4โนนนารายณ์ 11/06/20 - 09:34
5สนม 11/06/20 - 09:37
6พนมดงรัก 11/06/20 - 09:42
7เขวาฯ 11/06/20 - 09:51
8ปราสาท 11/06/20 - 10:07
9เมืองสุรินทร์ 11/06/20 - 10:19
10กาบเชิง 11/06/20 - 10:44
11บัวเชด 11/06/20 - 10:55
12ศีขรภูมิ 11/06/20 - 11:03
13ลำดวน 11/06/20 - 11:30
14สำโรงทาบ 11/06/20 - 15:02
15ศรีณรงค์ 11/06/20 - 15:06
16ปราสาท 11/06/20 - 16:02
17กาบเชิง 12/06/20 - 04:41
18รัตนบุรี 12/06/20 - 08:45
19จอมพระ 12/06/20 - 09:49
20ชุมพลบุรี 12/06/20 - 10:03
21สนม 15/06/20 - 15:11

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน