รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง สำรวจลูกหนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ทุกแห่ง

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ท่าตูม 11/06/20 - 11:28
2สังขะ 11/06/20 - 11:29
3ปราสาท 11/06/20 - 11:40
4สนม 11/06/20 - 11:43
5เขวาฯ 11/06/20 - 12:35
6โนนนารายณ์ 11/06/20 - 13:08
7เขวาฯ 11/06/20 - 13:11
8พนมดงรัก 11/06/20 - 13:44
9เมืองสุรินทร์ 11/06/20 - 14:28
10ศรีณรงค์ 11/06/20 - 14:48
11เขวาฯ 11/06/20 - 15:21
12สำโรงทาบ 11/06/20 - 15:28
13ศีขรภูมิ 11/06/20 - 15:57
14บัวเชด 11/06/20 - 16:49
15กาบเชิง 12/06/20 - 04:38
16ชุมพลบุรี 12/06/20 - 09:02
17รัตนบุรี 12/06/20 - 09:16
18จอมพระ 12/06/20 - 10:07
19ลำดวน 12/06/20 - 10:39
20สังขะ 12/06/20 - 14:35
21บัวเชด 15/06/20 - 08:31
22สนม 15/06/20 - 11:56
23ชุมพลบุรี 18/06/20 - 14:08

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน