รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สังขะ 12/06/20 - 15:27
2เมืองสุรินทร์ 12/06/20 - 15:37
3ศรีณรงค์ 12/06/20 - 15:44
4เขวาฯ 12/06/20 - 15:46
5ปราสาท 12/06/20 - 15:57
6บัวเชด 12/06/20 - 16:03
7ลำดวน 12/06/20 - 16:24
8ลำดวน 12/06/20 - 16:24
9สำโรงทาบ 12/06/20 - 16:39
10สำโรงทาบ 12/06/20 - 17:03
11สนม 12/06/20 - 18:06
12กาบเชิง 13/06/20 - 05:21
13กาบเชิง 13/06/20 - 05:40
14พนมดงรัก 14/06/20 - 11:10
15บัวเชด 15/06/20 - 08:36
16ศีขรภูมิ 15/06/20 - 08:47
17สำโรงทาบ 15/06/20 - 09:32
18ชุมพลบุรี 15/06/20 - 09:59
19โนนนารายณ์ 15/06/20 - 10:35
20โนนนารายณ์ 15/06/20 - 10:35
21ศีขรภูมิ 15/06/20 - 12:11
22ศีขรภูมิ 15/06/20 - 13:51
23รัตนบุรี 16/06/20 - 09:16
24จอมพระ 16/06/20 - 11:43
25ท่าตูม 16/06/20 - 13:51
26ท่าตูม 16/06/20 - 13:53
27ท่าตูม 17/06/20 - 09:00
28ปราสาท 17/06/20 - 15:49
29ท่าตูม 25/06/20 - 08:46

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน