รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ส่งสรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนม 12/06/20 - 18:10
2กาบเชิง 13/06/20 - 05:19
3กาบเชิง 13/06/20 - 05:37
4บัวเชด 13/06/20 - 10:34
5พนมดงรัก 14/06/20 - 11:12
6เมืองสุรินทร์ 14/06/20 - 22:20
7บัวเชด 15/06/20 - 08:37
8สังขะ 15/06/20 - 09:23
9สำโรงทาบ 15/06/20 - 09:39
10ปราสาท 15/06/20 - 09:45
11ชุมพลบุรี 15/06/20 - 09:56
12เขวาฯ 15/06/20 - 10:09
13เขวาฯ 15/06/20 - 10:09
14โนนนารายณ์ 15/06/20 - 10:36
15ลำดวน 15/06/20 - 11:20
16ศีขรภูมิ 15/06/20 - 12:09
17ศีขรภูมิ 15/06/20 - 13:50
18รัตนบุรี 16/06/20 - 09:20
19จอมพระ 16/06/20 - 11:54
20ท่าตูม 16/06/20 - 13:56
21ท่าตูม 16/06/20 - 15:10
22กาบเชิง 17/06/20 - 09:41

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน