รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563 (ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1เขวาฯ 16/06/20 - 13:33
2กาบเชิง 16/06/20 - 13:33
3เมืองสุรินทร์ 16/06/20 - 13:35
4สังขะ 16/06/20 - 13:48
5พนมดงรัก 16/06/20 - 14:00
6ลำดวน 16/06/20 - 14:14
7สนม 16/06/20 - 14:29
8ท่าตูม 16/06/20 - 14:36
9ชุมพลบุรี 16/06/20 - 14:52
10ชุมพลบุรี 16/06/20 - 14:53
11บัวเชด 16/06/20 - 15:06
12ศีขรภูมิ 16/06/20 - 15:10
13ชุมพลบุรี 16/06/20 - 15:48
14ศรีณรงค์ 16/06/20 - 16:09
15รัตนบุรี 16/06/20 - 17:26
16สำโรงทาบ 17/06/20 - 08:35
17โนนนารายณ์ 17/06/20 - 09:04
18โนนนารายณ์ 17/06/20 - 14:18
19โนนนารายณ์ 17/06/20 - 14:18

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน