รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดฯ(ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1เมืองสุรินทร์ 16/06/20 - 13:37
2เขวาฯ 16/06/20 - 13:38
3ปราสาท 16/06/20 - 13:49
4สังขะ 16/06/20 - 13:51
5พนมดงรัก 16/06/20 - 13:56
6ลำดวน 16/06/20 - 14:30
7กาบเชิง 16/06/20 - 14:33
8สนม 16/06/20 - 14:37
9ท่าตูม 16/06/20 - 14:41
10ชุมพลบุรี 16/06/20 - 14:59
11พนมดงรัก 16/06/20 - 15:05
12บัวเชด 16/06/20 - 15:07
13ศีขรภูมิ 16/06/20 - 15:09
14ชุมพลบุรี 16/06/20 - 16:14
15ศรีณรงค์ 16/06/20 - 16:17
16รัตนบุรี 16/06/20 - 17:32
17สำโรงทาบ 17/06/20 - 08:42
18โนนนารายณ์ 17/06/20 - 09:05
19โนนนารายณ์ 17/06/20 - 09:10
20ปราสาท 17/06/20 - 15:39

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน