รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนที่สุด คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ปราสาท 16/06/20 - 13:40
2เมืองสุรินทร์ 16/06/20 - 13:41
3เมืองสุรินทร์ 16/06/20 - 13:42
4เขวาฯ 16/06/20 - 13:47
5สังขะ 16/06/20 - 13:54
6พนมดงรัก 16/06/20 - 13:55
7เขวาฯ 16/06/20 - 13:58
8กาบเชิง 16/06/20 - 14:32
9ลำดวน 16/06/20 - 14:39
10ลำดวน 16/06/20 - 14:41
11สนม 16/06/20 - 14:45
12ท่าตูม 16/06/20 - 14:47
13ศีขรภูมิ 16/06/20 - 15:07
14บัวเชด 16/06/20 - 15:09
15ชุมพลบุรี 16/06/20 - 15:12
16ชุมพลบุรี 16/06/20 - 16:28
17ชุมพลบุรี 16/06/20 - 16:28
18ศรีณรงค์ 16/06/20 - 16:38
19รัตนบุรี 16/06/20 - 17:40
20สำโรงทาบ 17/06/20 - 08:51
21โนนนารายณ์ 17/06/20 - 09:11
22ปราสาท 17/06/20 - 15:40
23ปราสาท 01/07/20 - 15:38

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน