รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนที่สุด การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาในการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพ

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1เขวาฯ 16/06/20 - 13:49
2เมืองสุรินทร์ 16/06/20 - 13:49
3พนมดงรัก 16/06/20 - 13:54
4ปราสาท 16/06/20 - 13:56
5สังขะ 16/06/20 - 13:57
6เขวาฯ 16/06/20 - 13:59
7กาบเชิง 16/06/20 - 14:31
8ลำดวน 16/06/20 - 14:43
9สนม 16/06/20 - 14:49
10ท่าตูม 16/06/20 - 14:51
11ศีขรภูมิ 16/06/20 - 15:01
12บัวเชด 16/06/20 - 15:10
13ชุมพลบุรี 16/06/20 - 15:18
14ชุมพลบุรี 16/06/20 - 16:37
15ชุมพลบุรี 16/06/20 - 16:37
16ศรีณรงค์ 16/06/20 - 16:48
17รัตนบุรี 16/06/20 - 17:43
18โนนนารายณ์ 17/06/20 - 09:12
19ปราสาท 17/06/20 - 15:37
20สำโรงทาบ 24/06/20 - 07:28
21จอมพระ 26/06/20 - 17:13

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน