รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ(ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1กาบเชิง 16/06/20 - 14:15
2ลำดวน 16/06/20 - 14:46
3สนม 16/06/20 - 14:51
4ท่าตูม 16/06/20 - 14:52
5ศีขรภูมิ 16/06/20 - 15:00
6บัวเชด 16/06/20 - 15:11
7ชุมพลบุรี 16/06/20 - 15:21
8ปราสาท 16/06/20 - 15:27
9สังขะ 16/06/20 - 15:50
10เมืองสุรินทร์ 16/06/20 - 16:09
11ชุมพลบุรี 16/06/20 - 16:41
12ศรีณรงค์ 16/06/20 - 16:52
13รัตนบุรี 16/06/20 - 17:46
14โนนนารายณ์ 17/06/20 - 09:12
15พนมดงรัก 17/06/20 - 10:02
16เขวาฯ 17/06/20 - 12:21
17เขวาฯ 17/06/20 - 12:29
18เขวาฯ 17/06/20 - 12:59
19สำโรงทาบ 24/06/20 - 07:29
20จอมพระ 26/06/20 - 17:17

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน