รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ ปี 63 ระดับ สทศ. (ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ศีขรภูมิ 16/06/20 - 14:58
2กาบเชิง 16/06/20 - 15:10
3บัวเชด 16/06/20 - 15:11
4ชุมพลบุรี 16/06/20 - 15:24
5สนม 16/06/20 - 15:27
6ปราสาท 16/06/20 - 15:30
7สังขะ 16/06/20 - 15:52
8เมืองสุรินทร์ 16/06/20 - 16:16
9ชุมพลบุรี 16/06/20 - 16:46
10ศรีณรงค์ 16/06/20 - 17:04
11รัตนบุรี 16/06/20 - 17:48
12โนนนารายณ์ 17/06/20 - 09:17
13กาบเชิง 17/06/20 - 09:36
14พนมดงรัก 17/06/20 - 10:02
15ท่าตูม 17/06/20 - 10:40
16ท่าตูม 17/06/20 - 10:41
17เขวาฯ 17/06/20 - 12:40
18ปราสาท 17/06/20 - 15:35
19ลำดวน 17/06/20 - 17:25
20สำโรงทาบ 24/06/20 - 07:35
21จอมพระ 26/06/20 - 17:29

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน