รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราทานของกระทรวงมหาดไทย ปี 63 (ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1กาบเชิง 18/06/20 - 14:17
2ท่าตูม 18/06/20 - 14:20
3เมืองสุรินทร์ 18/06/20 - 14:28
4เขวาฯ 18/06/20 - 14:35
5สังขะ 18/06/20 - 14:40
6รัตนบุรี 18/06/20 - 14:58
7บัวเชด 18/06/20 - 15:02
8พนมดงรัก 18/06/20 - 15:21
9ศรีณรงค์ 18/06/20 - 15:39
10ปราสาท 18/06/20 - 15:48
11สนม 18/06/20 - 16:01
12ศีขรภูมิ 18/06/20 - 17:07
13สำโรงทาบ 19/06/20 - 08:44
14ชุมพลบุรี 19/06/20 - 10:37
15ลำดวน 19/06/20 - 11:33
16โนนนารายณ์ 22/06/20 - 09:32
17จอมพระ 26/06/20 - 18:02

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน