รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนทีสุด ขอให้เร่งตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานขอระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สังขะ 18/06/20 - 15:01
2สังขะ 18/06/20 - 15:02
3บัวเชด 18/06/20 - 15:04
4ท่าตูม 18/06/20 - 15:08
5กาบเชิง 18/06/20 - 15:15
6เขวาฯ 18/06/20 - 15:16
7พนมดงรัก 18/06/20 - 15:21
8ศรีณรงค์ 18/06/20 - 15:41
9ปราสาท 18/06/20 - 15:48
10สนม 18/06/20 - 16:03
11เมืองสุรินทร์ 18/06/20 - 16:07
12รัตนบุรี 18/06/20 - 16:40
13ศีขรภูมิ 18/06/20 - 17:05
14สำโรงทาบ 19/06/20 - 08:47
15ชุมพลบุรี 19/06/20 - 10:35
16ลำดวน 19/06/20 - 11:35
17ศีขรภูมิ 19/06/20 - 13:48
18โนนนารายณ์ 22/06/20 - 09:34
19จอมพระ 26/06/20 - 18:03

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน