รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง สรุปการเข้าร่วมรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสั

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ท่าตูม 19/06/20 - 13:00
2พนมดงรัก 19/06/20 - 13:08
3เมืองสุรินทร์ 19/06/20 - 13:11
4เขวาฯ 19/06/20 - 13:15
5สังขะ 19/06/20 - 13:19
6ชุมพลบุรี 19/06/20 - 13:32
7ปราสาท 19/06/20 - 13:32
8กาบเชิง 19/06/20 - 13:40
9ศีขรภูมิ 19/06/20 - 13:44
10ศรีณรงค์ 19/06/20 - 13:56
11บัวเชด 19/06/20 - 13:57
12รัตนบุรี 19/06/20 - 14:55
13ลำดวน 19/06/20 - 16:44
14กาบเชิง 20/06/20 - 09:20
15โนนนารายณ์ 22/06/20 - 09:35
16สนม 22/06/20 - 09:36
17สำโรงทาบ 22/06/20 - 09:52
18ชุมพลบุรี 22/06/20 - 17:06
19จอมพระ 26/06/20 - 18:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน