รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนที่สุด การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1/2563 ของสถานศึกษา กศน. (ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนม 22/06/20 - 15:15
2กาบเชิง 22/06/20 - 15:29
3สังขะ 22/06/20 - 15:33
4ท่าตูม 22/06/20 - 15:45
5พนมดงรัก 22/06/20 - 15:52
6เขวาฯ 22/06/20 - 15:58
7โนนนารายณ์ 22/06/20 - 16:02
8เมืองสุรินทร์ 22/06/20 - 16:12
9บัวเชด 22/06/20 - 16:53
10ชุมพลบุรี 22/06/20 - 17:42
11ลำดวน 22/06/20 - 21:07
12ศีขรภูมิ 23/06/20 - 08:54
13สังขะ 23/06/20 - 10:11
14ชุมพลบุรี 23/06/20 - 10:22
15เขวาฯ 23/06/20 - 10:58
16ปราสาท 23/06/20 - 11:47
17รัตนบุรี 23/06/20 - 11:57
18กาบเชิง 23/06/20 - 16:41
19บัวเชด 23/06/20 - 16:57
20สำโรงทาบ 24/06/20 - 08:01
21ศรีณรงค์ 24/06/20 - 09:08
22ชุมพลบุรี 24/06/20 - 14:07
23โนนนารายณ์ 26/06/20 - 09:38
24ชุมพลบุรี 26/06/20 - 11:28
25จอมพระ 26/06/20 - 18:10

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน