รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา (บัวเชด)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1บัวเชด 22/06/20 - 16:54
2กาบเชิง 23/06/20 - 08:13
3สังขะ 23/06/20 - 10:12
4กาบเชิง 23/06/20 - 11:57
5กาบเชิง 03/07/20 - 11:48

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน