รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนที่สุด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิกา

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1กาบเชิง 22/06/20 - 15:27
2สนม 22/06/20 - 15:32
3พนมดงรัก 22/06/20 - 15:50
4สังขะ 22/06/20 - 15:51
5ท่าตูม 22/06/20 - 15:51
6สังขะ 22/06/20 - 15:56
7โนนนารายณ์ 22/06/20 - 16:05
8เขวาฯ 22/06/20 - 16:19
9เมืองสุรินทร์ 22/06/20 - 16:19
10ชุมพลบุรี 22/06/20 - 17:18
11บัวเชด 22/06/20 - 17:31
12ลำดวน 22/06/20 - 21:31
13ศีขรภูมิ 23/06/20 - 08:51
14ศรีณรงค์ 23/06/20 - 09:14
15สังขะ 23/06/20 - 10:13
16ชุมพลบุรี 23/06/20 - 10:18
17เขวาฯ 23/06/20 - 10:58
18ปราสาท 23/06/20 - 11:42
19รัตนบุรี 23/06/20 - 12:14
20สำโรงทาบ 24/06/20 - 08:23
21จอมพระ 26/06/20 - 18:25

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน