รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชี

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1กาบเชิง 22/06/20 - 15:26
2สนม 22/06/20 - 15:33
3พนมดงรัก 22/06/20 - 15:49
4สังขะ 22/06/20 - 15:51
5ท่าตูม 22/06/20 - 15:52
6โนนนารายณ์ 22/06/20 - 16:05
7เมืองสุรินทร์ 22/06/20 - 16:20
8ชุมพลบุรี 22/06/20 - 17:20
9บัวเชด 22/06/20 - 17:31
10ลำดวน 22/06/20 - 21:32
11สำโรงทาบ 22/06/20 - 22:22
12ศีขรภูมิ 23/06/20 - 08:49
13ศรีณรงค์ 23/06/20 - 09:13
14สังขะ 23/06/20 - 10:13
15ชุมพลบุรี 23/06/20 - 10:17
16ปราสาท 23/06/20 - 11:42
17สำโรงทาบ 23/06/20 - 12:11
18รัตนบุรี 23/06/20 - 12:15
19ชุมพลบุรี 23/06/20 - 13:29
20สำโรงทาบ 23/06/20 - 21:16
21สำโรงทาบ 24/06/20 - 08:27
22สังขะ 24/06/20 - 10:03
23ศรีณรงค์ 25/06/20 - 09:34
24จอมพระ 26/06/20 - 18:31

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน