รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง สำรวจความต้องการเข้าร่วมศึกษาต่อโครงการกาสจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรฯ(ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โนนนารายณ์ 23/06/20 - 10:44
2ชุมพลบุรี 23/06/20 - 10:44
3ท่าตูม 23/06/20 - 10:49
4สนม 23/06/20 - 10:51
5สังขะ 23/06/20 - 10:57
6กาบเชิง 23/06/20 - 11:13
7ปราสาท 23/06/20 - 11:40
8ศีขรภูมิ 23/06/20 - 11:44
9ศรีณรงค์ 23/06/20 - 12:14
10รัตนบุรี 23/06/20 - 12:21
11เมืองสุรินทร์ 23/06/20 - 13:56
12ศรีณรงค์ 23/06/20 - 15:02
13เขวาฯ 23/06/20 - 15:49
14บัวเชด 23/06/20 - 15:57
15สำโรงทาบ 24/06/20 - 08:37
16ลำดวน 24/06/20 - 08:51
17พนมดงรัก 25/06/20 - 11:57
18จอมพระ 26/06/20 - 18:36
19จอมพระ 29/06/20 - 16:06
20จอมพระ 29/06/20 - 16:06

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน