รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนที่สุด แจ้งข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรี(ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ศีขรภูมิ 23/06/20 - 14:38
2สนม 23/06/20 - 14:40
3ศรีณรงค์ 23/06/20 - 14:53
4ท่าตูม 23/06/20 - 14:57
5รัตนบุรี 23/06/20 - 15:11
6สังขะ 23/06/20 - 15:17
7เขวาฯ 23/06/20 - 15:54
8บัวเชด 23/06/20 - 16:13
9เมืองสุรินทร์ 23/06/20 - 16:33
10โนนนารายณ์ 24/06/20 - 08:47
11สำโรงทาบ 24/06/20 - 08:48
12ปราสาท 24/06/20 - 08:54
13ลำดวน 24/06/20 - 08:54
14กาบเชิง 24/06/20 - 09:15
15เขวาฯ 24/06/20 - 10:47
16ชุมพลบุรี 24/06/20 - 11:16
17พนมดงรัก 25/06/20 - 11:55
18จอมพระ 26/06/20 - 18:48

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน