รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ศรช.ชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"ฯ (ทุกแห่ง)"

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1เมืองสุรินทร์ 23/06/20 - 17:02
2ศรีณรงค์ 23/06/20 - 17:02
3เมืองสุรินทร์ 23/06/20 - 17:04
4บัวเชด 23/06/20 - 17:27
5ท่าตูม 24/06/20 - 08:09
6โนนนารายณ์ 24/06/20 - 08:48
7ปราสาท 24/06/20 - 08:53
8สำโรงทาบ 24/06/20 - 08:55
9สนม 24/06/20 - 09:10
10ลำดวน 24/06/20 - 09:13
11ลำดวน 24/06/20 - 09:13
12กาบเชิง 24/06/20 - 09:13
13สังขะ 24/06/20 - 10:26
14ศีขรภูมิ 24/06/20 - 10:33
15เขวาฯ 24/06/20 - 10:43
16ชุมพลบุรี 24/06/20 - 11:12
17รัตนบุรี 24/06/20 - 14:08
18พนมดงรัก 25/06/20 - 11:54
19จอมพระ 26/06/20 - 18:54

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน