รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนที่สุด การปฐมนิเทศการเปิดเทอมวันแรกของนักศึกษา กศน

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1เมืองสุรินทร์ 24/06/20 - 13:22
2ท่าตูม 24/06/20 - 13:31
3เขวาฯ 24/06/20 - 13:36
4สังขะ 24/06/20 - 13:37
5จอมพระ 24/06/20 - 13:46
6ศีขรภูมิ 24/06/20 - 14:09
7ปราสาท 24/06/20 - 14:13
8บัวเชด 24/06/20 - 14:23
9บัวเชด 24/06/20 - 15:08
10สนม 24/06/20 - 15:11
11กาบเชิง 24/06/20 - 15:32
12ชุมพลบุรี 24/06/20 - 15:37
13รัตนบุรี 24/06/20 - 15:44
14ศรีณรงค์ 24/06/20 - 15:49
15ลำดวน 24/06/20 - 16:56
16สำโรงทาบ 25/06/20 - 07:59
17โนนนารายณ์ 25/06/20 - 08:41
18พนมดงรัก 25/06/20 - 11:51
19จอมพระ 26/06/20 - 19:04

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน