รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกฯรองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ศรีณรงค์ 26/06/20 - 17:41
2กาบเชิง 28/06/20 - 07:32
3ท่าตูม 29/06/20 - 08:24
4เขวาฯ 29/06/20 - 09:35
5สนม 29/06/20 - 09:41
6ชุมพลบุรี 29/06/20 - 09:49
7พนมดงรัก 29/06/20 - 10:04
8สำโรงทาบ 29/06/20 - 10:06
9โนนนารายณ์ 29/06/20 - 10:07
10รัตนบุรี 29/06/20 - 10:11
11สังขะ 29/06/20 - 10:29
12ศีขรภูมิ 29/06/20 - 11:12
13เมืองสุรินทร์ 29/06/20 - 11:22
14ปราสาท 29/06/20 - 11:28
15ปราสาท 29/06/20 - 11:30
16จอมพระ 29/06/20 - 15:56
17กาบเชิง 30/06/20 - 13:29

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน