รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง คู่มือการปฎิบัติงานตามมาตการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ(ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1กาบเชิง 30/06/20 - 08:40
2กาบเชิง 30/06/20 - 08:42
3ท่าตูม 30/06/20 - 09:01
4พนมดงรัก 30/06/20 - 09:11
5ศรีณรงค์ 30/06/20 - 09:14
6สังขะ 30/06/20 - 09:17
7เมืองสุรินทร์ 30/06/20 - 09:20
8จอมพระ 30/06/20 - 10:01
9ปราสาท 30/06/20 - 10:10
10สนม 30/06/20 - 10:14
11บัวเชด 30/06/20 - 10:22
12โนนนารายณ์ 30/06/20 - 10:46
13ศีขรภูมิ 30/06/20 - 10:58
14เขวาฯ 30/06/20 - 11:37
15ชุมพลบุรี 30/06/20 - 12:41
16รัตนบุรี 30/06/20 - 14:33
17ศรีณรงค์ 30/06/20 - 16:12
18ลำดวน 30/06/20 - 18:20
19สำโรงทาบ 03/07/20 - 08:59
20บัวเชด 03/07/20 - 15:08

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน