รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนที่สุด เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการร์ของโรคโควิดฯ(ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1กาบเชิง 30/06/20 - 08:39
2ท่าตูม 30/06/20 - 09:02
3ศรีณรงค์ 30/06/20 - 09:14
4เมืองสุรินทร์ 30/06/20 - 09:22
5สังขะ 30/06/20 - 09:41
6ปราสาท 30/06/20 - 10:09
7สนม 30/06/20 - 10:16
8จอมพระ 30/06/20 - 10:17
9บัวเชด 30/06/20 - 10:23
10โนนนารายณ์ 30/06/20 - 10:46
11ศีขรภูมิ 30/06/20 - 10:57
12เขวาฯ 30/06/20 - 11:35
13เขวาฯ 30/06/20 - 11:39
14ชุมพลบุรี 30/06/20 - 12:40
15กาบเชิง 30/06/20 - 13:38
16กาบเชิง 30/06/20 - 13:43
17รัตนบุรี 30/06/20 - 14:34
18สนม 30/06/20 - 15:43
19ศรีณรงค์ 30/06/20 - 16:19
20ลำดวน 30/06/20 - 18:16
21สำโรงทาบ 01/07/20 - 09:48
22ปราสาท 01/07/20 - 11:29
23บัวเชด 03/07/20 - 15:08

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน