รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง การลงทะเบียน Application "ไทยชนะ" (ทุกแห่ง)

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1กาบเชิง 30/06/20 - 08:37
2ท่าตูม 30/06/20 - 09:02
3พนมดงรัก 30/06/20 - 09:09
4ศรีณรงค์ 30/06/20 - 09:16
5เมืองสุรินทร์ 30/06/20 - 09:25
6สังขะ 30/06/20 - 09:42
7ปราสาท 30/06/20 - 10:08
8จอมพระ 30/06/20 - 10:23
9บัวเชด 30/06/20 - 10:24
10สนม 30/06/20 - 10:27
11โนนนารายณ์ 30/06/20 - 10:47
12ศีขรภูมิ 30/06/20 - 10:55
13เขวาฯ 30/06/20 - 11:41
14เขวาฯ 30/06/20 - 11:42
15ปราสาท 30/06/20 - 12:16
16ชุมพลบุรี 30/06/20 - 12:38
17รัตนบุรี 30/06/20 - 14:34
18เขวาฯ 30/06/20 - 15:59
19ศรีณรงค์ 30/06/20 - 16:21
20ลำดวน 30/06/20 - 18:11
21สำโรงทาบ 01/07/20 - 09:49
22บัวเชด 03/07/20 - 14:59

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน