รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง ด่วนที่สุด การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่
ศบอ.ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1ปราสาท 30/06/20 - 17:15
2ลำดวน 30/06/20 - 18:04
3ลำดวน 30/06/20 - 18:06
4สนม 30/06/20 - 22:05
5ท่าตูม 01/07/20 - 08:13
6กาบเชิง 01/07/20 - 08:57
7เมืองสุรินทร์ 01/07/20 - 08:59
8สนม 01/07/20 - 09:26
9สำโรงทาบ 01/07/20 - 09:50
10โนนนารายณ์ 01/07/20 - 09:55
11พนมดงรัก 01/07/20 - 10:11
12สังขะ 01/07/20 - 10:28
13จอมพระ 01/07/20 - 10:59
14เขวาฯ 01/07/20 - 11:51
15ชุมพลบุรี 01/07/20 - 14:09
16ศีขรภูมิ 01/07/20 - 14:12
17รัตนบุรี 08/07/20 - 10:24

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล
เปลี่ยน Password

รหัส ศบอ
รหัส ผ่าน